Θεωρία Υπολογισμού
Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών

Καλωσορίσατε στον ιστότοπο του μαθήματος Θεωρία Υπολογισμού του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) του Tμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών.

Ευχαριστούμε προκαταβολικά για τη συμμετοχή, το ενδιαφέρον και τη συνεργασία!