Θεωρία Υπολογισμού
Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών
Αρχική › Διαλέξεις

Διαλέξεις

 

Ύλη που θα συζητηθεί:

 • από σύγγραμμα Εισαγωγή στη Θεωρία Υπολογισμού, M. Sipser: έως σελίδα 191

 • από σύγγραμμα Στοιχεία Θεωρίας Υπολογισμού, H. Lewis, Χρ. Παπαδημητρίου: έως σελίδα 325

(Ενδεικτικός) Προγραμματισμός συναντήσεων:

 • 3 και 6.10.22: Εναρκτήρια συνάντηση

 • 10 και 13.10.22: Sipser, σελ 1-16, Lewis-Papadimitriou, σελ. 25-44

 • 17 και 20.10.22: Sipser, σελ 16-28 και 202-207, Lewis-Papadimitriou, σελ. 44-78

 • 24 και 27.10.22: Sipser, σελ 35-49 και 71-75, Lewis-Papadimitriou, σελ. 78-87

 • 31.10 και 3.11.22: Sipser, σελ 54-62 και 95-112, Lewis-Papadimitriou, σελ. 87-97

 • 7 και 10.11.22: Sipser, σελ 62-67 και 75-87, Lewis-Papadimitriou, σελ. 112-125

 • 14 και 17.11.22: Sipser, σελ 87-95, Lewis-Papadimitriou, σελ. 125-156

 • 21 και 24.11.22: Sipser, σελ 113-122, Lewis-Papadimitriou, σελ. 159-171 και 205-215

 • 28.11 και 1.12.22: Sipser, σελ 125-141, Lewis-Papadimitriou, σελ. 179-196

 • 5 και 8.12.22: Sipser, σελ 141-147, Lewis-Papadimitriou, σελ. 196-205

 • 12 και 15.12.22: Sipser, σελ 157-169, Lewis-Papadimitriou, σελ. 241-269

 • 19 και 22.12.22: Sipser, σελ 169-191, Lewis-Papadimitriou, σελ. 269-304