Θεωρία Υπολογισμού
Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών
Αρχική › Αξιολόγηση-Βαθμολόγηση

Αξιολόγηση-Βαθμολόγηση

 

Η τελική βαθμολογία στο πλαίσιο του μαθήματος προκύπτει από (ατομική) γραπτή εξέταση κατά την εξεταστική περίοδο Φεβρουαρίου, Ιουνίου ή Σεπτεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους με μορφή ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής.