Παράλληλοι Αλγόριθμοι
Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών

Καλωσορίσατε στην ιστοσελίδα του μαθήματος Παράλληλοι Αλγόριθμοι του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) του Tμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών.

Ευχαριστούμε προκαταβολικά για τη συμμετοχή, το ενδιαφέρον και τη συνεργασία!