Παράλληλοι Αλγόριθμοι
Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών
Αρχική › Διαλέξεις

Διαλέξεις

 

Ύλη που θα συζητηθεί:

  • από σύγγραμμα Introduction to Parallel Algorithms and Architectures Arrays · Trees · Hypercubes, F. T. Leighton: έως σελίδα 199

Θεματικές ενότητες:

  • Εναρκτήρια συνάντηση

  • Leighton, σελ 4-31

  • Leighton, σελ 32-48

  • Leighton, σελ 48-66

  • Leighton, σελ 139-148

  • Leighton, σελ 148-153

  • Leighton, σελ 154-162

  • Leighton, σελ 183-185

  • Leighton, σελ 186-199