Παράλληλοι Αλγόριθμοι
Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών
Αρχική › Αξιολόγηση-Βαθμολόγηση

Αξιολόγηση-Βαθμολόγηση

 

Η τελική βαθμολογία στο πλαίσιο του μαθήματος προκύπτει από (ατομική) γραπτή εξέταση κατά την εξεταστική περίοδο Φεβρουαρίου, Ιουνίου ή Σεπτεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους.

Προαιρετικά (για προσαύξηση της συνολικής βαθμολογίας κατά το πολύ 1 μονάδα):

  • υλοποίηση προγραμματιστικής άσκησης σε θέματα σχετικά με τη διδαχθείσα ύλη

  • μελέτη και παρουσίαση δημοσιευμένης εργασίας από τα πρακτικά του διεθνούς συνεδρίου SPAA: ACM Symposium on Parallelism in Algorithms and Architectures