Παράλληλοι Αλγόριθμοι
Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών
Αρχική › Συγγράμματα

Συγγράμματα

 

Introduction to Parallel Algorithms and Architectures Arrays · Trees · Hypercubes, F. T. Leighton (upatras vpn connection required to access)

Handbook of Parallel Computing: Models, Algorithms and Applications, S. Rajasekaran, J. Reif

Introduction to Parallel Algorithms, J. Jaja.